Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10.února
Ohlášky
Petr Borský
09.02.2008 10:02:20
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 10. února   do: 17. února 2008
     
Neděle 10. února 2008                      1. neděle postní             sv. Scholastika
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Miladu Střížovou, manžela, Věru a Jaroslava  
                  Sklenářovy
Pondělí 11. února 2008             Panna Maria Lurdská
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 12. února 2008             sv. Benedikt Aniánský      beze mše svaté - volný den
   
Středa 13. února 2008             sv. Kateřina Ricciová
P. Brousil 16:00hod. Býšť křížová cesta a následné tichá adorace 
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 14. února 2008             sv. Valentín 
P. Brousil 16:30hod. Dašice křížová cesta  
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 15. února 2008             sv. Jiřina
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň křížová cesta a následně tichá adorace 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 16:30hod. Sezemice křížová cesta  
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
   
Sobota 16. února 2008              sv. Juliána
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
   
Neděle 17. února 2008                      2. neděle postní             sv. Alexius a druhové
P. Polívka 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
P. Vrbiak 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za živé i zemřelé z rod. Schejbalovy a Kosinovy 
Oznámení:                    Statistika jednotlivých ukazatelů ve farnostech
Farnost pr. počet lidí počet počet počet počet počet d. počet sv.  peníze k 1.1.08
  na ned.boho. pokřtěných pohřben sňatků 1.sv. př. v nábož. příj./ rok pokladna / účet
Sezemice 75 18 11 0 8 10 2 600 4 703,5 / 49 678,5
Dašice 47 10 6 0 7 10 1 700 17 962,5 / 70227,5
Horní Rov. 35 4 8 0 1 3 1 100 36 918 / 16 220
Býšť 55 2 9 0 2 10 1 900 7 286,5 /144 817,5
Administrátor:               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                    Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť