Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17.února
Ohlášky
Petr Borský
15.02.2008 22:06:18
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 17. února   do: 24. února 2008
     
Neděle 17. února 2008                      2. neděle postní             sv. Alexius a druhové
P. Polívka 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Hermínu a Jana Matušů  
P. Vrbiak 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za živé i zemřelé z rod. Schejbalovy a Kosinovy 
P. Brousil 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
       
Pondělí 18. února 2008             sv. Simeon
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 19. února 2008             sv. Godšalk                              beze mše svaté - volný den
     
Středa 20. února 2008             sv. Nikefor
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
  15:30hod. Býšť křížová cesta 
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
       
Čtvrtek 21. února 2008             sv. Petr Damiani 
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice výuka náboženství ve škole
  16:30hod. Dašice křížová cesta  
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 22. února 2008           Svátek Stolce sv. Petra apoštola
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  výuka náboženství ve škole
P. Polívka     :     hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň křížová cesta a následně tichá adorace 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 16:30hod. Sezemice křížová cesta  
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
         
Sobota 23. února 2008              sv. Polykarp
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
     
Neděle 24. února 2008                      3. neděle postní             sv. Modest
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Hermínu a Jana Matušů  
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře  
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za živé i zemřelé z rod. Schejbalovy a Kosinovy 
P. Polívka 11:00hod. Moravany mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
Oznámení:          Příští neděli proběhne sbírka "Svatopetrský haléř".
Administrátor:               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                    Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť