Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. dubna 2008
Ohlášky
Petr Borský
20.04.2008 09:35:35
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 20. dubna   do: 27. dubna 2008
       
Neděle 20. dubna 2008                                5. neděle velikonoční                     sv. Hugo
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Půhonnou a manžela 
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Pondělí 21. dubna 2008             sv. Anselm              
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Úterý 22. dubna 2008             sv. Leonid                          volný den - beze mše svaté
   
Středa 23. dubna 2008             Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
P. Vrbiak 10:00hod. Ráby mše sv. obětována za mentálně postižené  
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť  náboženství ve škole
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 24. dubna 2008             sv. Jiří                             
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice  náboženství ve škole 
P. Vrbiak 18:00hod. Býšť poutní mše sv.  za farníky svěřených farností
P. Brousil 18:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 25. dubna 2008             Svátek sv. Marka, evangelisty
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  náboženství ve škole 
P. Polívka 11:20hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole
P. Polívka 14:00hod. Horní Roveň  výuka náboženství na faře
 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň tichá adorace
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 17:30hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 19:00hod. Sezemice hovory o víře a církvi - na faře
Sobota 26. dubna 2008            sv. Richarius                                                   
bis. Duka 10:00hod. Libice poutní mše sv. obětována za kněžská a řeholní povolání 
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
Neděle 27. dubna 2008                                6. neděle velikonoční                     sv. Zita
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv.  za Josefa Beniše, celý rod, Václava Štěpánka a dceru Věru 
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Oznámení: Sbírka na bohoslovce činila: Sezemice-1430.-,Kunětice-594.-, Dašice-937.-, Horní roveň-910.-,Býšť-1448.-  
Dne 26.4.2008 se koná Svatovojtěšská diecézní pouť za kněžská a řeholní povolání. Jste srděčně zvání 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť