Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. ledna 2009
Ohlášky
Petr Borský
03.01.2009 19:23:57
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 04. ledna do 11. ledna 2009
   
 
Neděle 04. ledna 2009                     2. neděle po Narození Páně           bl. Anděla z Foligna                                
                 
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. (liturgie ze slavnosti Tří Králů)
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
                           
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. (liturgie ze slavnosti Tří Králů)
   
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle požadavku farníků
P. Polívka 15:00 hod. Platěnice mše sv. (liturgie ze slavnosti Tří Králů)
P. Vrbiak 16:00 hod. Sezemice setkání katechumenů a biřmovanců na faře v Sezemicích
Pondělí 05. ledna 2009                       sv. Telesfor 
                 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 06. ledna 2009                       Slavnost Zjevení Páně                  sv. Tří Králové  
   
   
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
     
     
     
Středa 07. ledna 2009                        sv. Rajmund z Peňafortu
                 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 13:30 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemř. Josefa Kaplana 
   
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
     
   
   
Čtvrtek 08. ledna 2009                         sv. Severin    
                 
 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
   
P. Brousil 16:30 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Pátek 09. ledna 2009                         sv. Julián
                 
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
 
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 16:30 hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
       
Sobota 10. ledna 2009                     sv. Agathon
                 
 
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 11. ledna 2009                      Svátek Křtu Páně      
                 
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka, Miroslava, Elišku, rodiče 
  Vohralíkovy a snachu Marii  
P. Brousil 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Oznámení:    V našich farnostech až do 11. ledna budou chodit děti s koledou v rámci Třikrálové sbírky.
 
   
 
     
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu