Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. ledna 2009
Ohlášky
Petr Borský
10.01.2009 17:26:30
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 11. ledna do 18. ledna 2009
   
Neděle 11. ledna 2009                   Svátek Křtu Páně      
     
P. Brhel 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka, Miroslava, Elišku, rodiče 
    Vohralíkovy a snachu Marii  
     
     
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
   
   
   
     
   
     
       
Pondělí 12. ledna 2009                 sv. Probus
       
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 13:30 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemř. Annu Rádlovou
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Úterý 13. ledna 2009                  sv. Hilarius z Poitiers                    Volný den - beze mše svaté 
  volný den - beze mše svaté
     
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
     
Středa 14. ledna 2009                    sv. Sáva Srbský
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
   
Čtvrtek 15. ledna 2009                    sv. Pavel Poustevník              
     
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
       
Pátek 16. ledna 2009                 sv. Marcel I.       
     
     
   
   
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Polívka  16:30 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
     
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
       
Sobota 17. ledna 2009                  Památka sv. Antonína, opata
       
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..  
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
   
Neděle 18. ledna 2009                    2. neděle mezidobí     Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za jednotu křesťanů
                    
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Holečka, rodiče, celý rod a rod
                    Mandysů  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
 
   
   
Oznámení: Vánoční výzdoba v kostelích může být ponechána až do "Hromnic", betlémy je nutno složit
 
   
 
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu