Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. ledna 2009
Ohlášky
Petr Borský
17.01.2009 10:44:40
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 18. ledna do 25. ledna 2009
   
Neděle 18. ledna 2009                     2. neděle mezidobí     Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
                 
   
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Rackovu
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Holečka, rodiče, celý rod a rod
                  Mandysů  
                  Mandysů
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 19. ledna 2009                   sv. Márius Marta a jejich synové
   
  09:30 hod. Pardubice mše sv. vikariátního setkání
 
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
   
Úterý 20. ledna 2009                  sv. Fabián a Šebestián                     Volný den - beze mše svaté 
                 
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
 
   
Středa 21. ledna 2009                   Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
                 
  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. se ruší
   
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
   
Čtvrtek 22. ledna 2009                   sv. Vincenc
                 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 23. ledna 2009                   sv. IIdefons
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Polívka 16:30 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
 
   
Sobota 24. ledna 2009                   Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
P. Brousil 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za
   
   
                 
                 
   
   
Neděle 25. ledna 2009                          3. neděle mezidobí           Svátek obrácení sv. Pavla        
   
P. Polívka  09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Stanislava Bačinu, manželku 
   
  Annu, syna Stanislava, dceru Marii a ostatní příbuzné zemř.
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
                 
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
 
   
   
   
Oznámení: 
 
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:              Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:    Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu