Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. února 2009
Ohlášky
Petr Borský
08.02.2009 09:50:04
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 08. února 2009 do 15. února 2009
   
Neděle 08. února 2009                  5. neděle mezidobí        sv. Jeroným Emiliani, sv. Josefina Bakhita, ct. Mlada
 
 
 
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Boženu Seidlovou, manžela, Dagmar 
  Seidlovou a celý rod  
  Seidlovou a celý rod  
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
 
 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
   
   
   
Pondělí 09. února 2009                  sv. Apollonie           
     
P. Vrbiak 10:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za zemř. Jana Travnického
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
     
Úterý 10. února 2009                 Památka sv. Scholastiky, panny                  Volný den - beze mše svaté                
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
 
Středa 11. února 2009                 Panna Marie Lurdská   
     
     
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
 
 
   
   
   
Čtvrtek 12. února 2009                sv. Benedikt Aniánský
 
  10:00 hod. Pardubice vikariátní setkání kněží u Saleziánů
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
   
   
   
   
Pátek 13. února 2009                     sv. Kateřina Ricciová
     
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Polívka 16:30 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
 
 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
   
Sobota 14. února 2009                 sv. Valentin                 
 
 
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
   
     
Neděle 15. února 2009                  6. neděle v mezidobí                                  sv. Jiřina        
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Boženu Hanzlovu, manžela a syna Josefa
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Františka Schejbalovy, oba rody 
                           
  a Marii Kabrhelovou  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
Oznámení: 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu