Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. února 2009
Ohlášky
Petr Borský
14.02.2009 23:20:46
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 15. února do 22. února 2009
   
 
Neděle 15. února 2009                     6. neděle v mezidobí                               sv. Jiřina        
     
 
   
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za živé a zemř. rodu Matušů 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. za Boženu Hanzlovou, manžela a syna Josefa
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Františka Schejbalovy, oba rody 
                           
  a Marii Kabrhelovou  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
   
   
   
   
   
Pondělí 16. února 2009                      sv. Juliána 
       
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 17. února 2009                      sv. Alexius a druhové                    Volný den - beze mše svaté
   
   
     
 
 
 
     
     
     
Středa 18. února 2009                       sv. Simeon
     
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
     
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  17:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší
   
     
   
   
   
Čtvrtek 19. února 2009                        sv. Godšalk    
     
 
   
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 20. února 2009                        sv. Nikefor
     
   
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Polívka 16:30 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 16:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
   
   
Sobota 21. února 2009                    sv. Petr Damiani
       
 
   
P. Brousil 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za  
P. Vrbiak 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
   
Neděle 22. února 2009                       7. neděle v mezidobí      Svátek Stolce svatého Petra      
     
     
   
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. za Annu Málkovou, manžela, rodiče z obojí strany 
 
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Oznámení:  P. Milan Vrbiak bude ve dnech od 16. ll. do 21. ll. 2009 čerpat řádnou dovolenou.    
                    Výuka náboženství odpadá - jarní prázdniny dětí Pardubického Kraje
 
   
 
     
 
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť