Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. února 2009
Ohlášky
Petr Borský
21.02.2009 20:06:00
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 22. února do 01. března 2009
       
Neděle 22. února 2009                       7. neděle v mezidobí      Svátek Stolce svatého Petra      
   
   
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. za Annu Málkovou, manžela, rodiče z obojí strany 
 
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
                           
   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
   
     
     
     
Pondělí 23. února 2009                 sv. Polykarp      
     
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na intenci sloužícího 
   
   
Úterý 24. února 2009                    sv. Modest                      
     
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
     
     
 
Středa 25. února 2009                    sv. Valburga      Popeleční středa - udílení popelce
   
 
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
   
   
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
   
   
   
   
   
Čtvrtek 26. února 2009                sv. Alexandr
 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
   
   
Pátek 27. února 2009                 sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie         
     
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Polívka 16:00 hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 16:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice NET FOR GOT -filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
     
     
         
         
Sobota 28. února 2009                     sv. Roman
 
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za   
P. Brhel 17:00 hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za mladé Pardubického vikariátu
P. Brousil 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
     
   
   
         
         
  18:00 hod. Sezemice Setkání mládeže Pardubického vikariátu na faře
Neděle 01. března 2009                 1. neděle postní       sv. Suitbert
         
         
         
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
   
P. Brousil 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Oznámení:    Každou neděli v 16 hod. je na faře v Sezemicích katechetická příprava k přijetí svátosti křtu a biř- 
mování pro zájemce z farností: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
 Administrátor:                              Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť