Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. srpna 2008
Ohlášky
Petr Borský
09.08.2008 23:20:09
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 10. srpna do 17. srpna 2008
       
Neděle 10. srpna 2008                  19. neděle mezidobí                  sv. Vavřinec                      
P. Brousil 08:00hod Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za Hanu Formánkovou, dceru Lucinku, otce 
                 a duše v očistci
P. Vrbiak 09:00hod Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Marii Knauteovou
P. Brousil 10:00hod Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Vrbiak 11:00hod Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla 
                 a celý rod              
P. Polívka 11:00hod Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 11:00hod Vys. Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 11. srpna  2008               Památka sv. Kláry, panny           
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 12. srpna  2008                 sv. Euplus           
  volný den - beze mše svaté
             
Středa 13. srpna  2008                sv. Hippolyt a Poncián, sv. Jan Berchmans          
 
P. Vrbiak 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 14. srpna 2008                  sv. Maxmilián Kolbe              
 
P. Brousil 18:00hod. Práchovice poutní mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 15. srpna 2008                Nanebevzetí Panny Marie          
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. ve hřbitovní kapličce  
 
 
Sobota 16. srpna 2008                sv. Štěpán I. Uherský                    
 
P. Vrbiak 17:00hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 17. srpna 2008                 20. neděle v mezidobí                  sv. Myron
P. Vrbiak 08:00hod. Holice  
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za Jitku Plecháčkovou, manžela, bratra a rodiče
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Marii Kořínkovou a rodiče z obojí
                  strany  
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za zdárné vykročení na společné cestě životem
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za živé i zemřelé z rodiny Svatákovy
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
 Administrátor:                              Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu