Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. srpna 2008
Ohlášky
Petr Borský
16.08.2008 18:31:54
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 17. srpna do 24. srpna 2008
   
Neděle 17. srpna 2008                   20. neděle v mezidobí                  sv. Myron
 
P. Vrbiak 08:00hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za Jitku Plecháčkovou, manžela, bratra a rodiče
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Marii Kořínkovou a rodiče z obojí
                  strany  
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za zdárné vykročení na společné cestě životem
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za živé i zemřelé z rodiny Svatákovy
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 18. srpna 2008                   sv. Helena             
     
     
P. Vrbiak 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 19. srpna 2008                  sv. Jan Eudes           
     
P. Vrbiak 11:00hod Horní Roveň pohřební mše sv. obětována za zemř. 
             
Středa 20. srpna 2008                  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve        
     
     
P. Vrbiak 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za Josefa Teplého, manželku a syna Jiřího  
   
Čtvrtek 21. srpna 2008                  Památka sv. Pia X., papeže         
     
P. Brousil 18:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 22. srpna 2008                  Památka Panny Marie Královny        
     
P. Polívka 17:00hod Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 18:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30hod Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za zemř. Jiřího Jirouta a ten celý rod
   
Sobota 23. srpna 2008                  sv. Růžena z Limy                     
P. Vrbiak 14:00hod Litětiny poutní mše svatá  
P. Brousil 17:00hod Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Brousil 18:30hod Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 24. srpna 2008                    21. neděle mezidobí                  sv. Bartoloměj, apoštol                      
     
P. Polívka 09:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za Václava Vobrátilka, manželku a syna
 
P. Vrbiak 09:00hod Sezemice mše sv. obětována za ..
P. Brousil 10:00hod Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Vrbiak 11:00hod Býšť mše sv. obětována za Václava Marka, manželku, Vladimíra, Evžena 
                  a Reginu Hrádkovy              
P. Polívka 11:00hod Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu