Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. srpna 2008
Ohlášky
Petr Borský
31.08.2008 09:57:41
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 31. srpna do 07. září  2008
   
Neděle 31. srpna 2008                       22. neděle v mezidobí             sv. Rajmund
     
P. Polívka 09:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za Josefa Matějku, manželku Marii a rodiče
                 z obojí strany z obojí strany  
P. Brousil 09:00hod Sezemice mše sv. obětována za ..
P. Brousil 10:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod Býšť mše sv. obětována za živé i mrtvé členy rodiny Holečkovy
  a Mandysovy  
P. Polívka 11:00hod Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
     
Pondělí 01. září 2008                           sv. Jiljí
       
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 02. září 2008                           sv. Justus           
  volný den - beze mše svaté
             
Středa 03. září 2008                           Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
     
P. Vrbiak 17:00hod. Býšť tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Čtvrtek 04. září 2008                           sv. Růžena z Viterba              
     
P. Brousil 17:30 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 05. září 2008                           sv. Viktorin
     
P. Vrbiak 17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost k přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Sobota 06. září  2008                       sv. Magnus
       
P. Vrbiak 16:30hod. Kunětice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
P. Brousil 18:00hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
P. Vrbiak 18:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 07. září 2008                 23. neděle v mezidobí            sv. Melichar Grodecký
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za novokřtěnce Simonu Slavíkovou
P. Brousil 10:00 hod. Dašice titulární slavnost a poutní mše svatá obětována za Alžbětu
   
  a Bedřicha Motyčkovy, zetě Stanislava a ostatní zemřelé rodu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za  Františka Vápeníka a jeho vnuka Jakuba  
  Grimmla  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 14:00 hod. Komárov výročí posvěcení kostela a mše svatá obětována za ..  
P. Vrbiak 15:00 hod. Platěnice poutní mše svatá obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře  
     
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu