Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. září 2008
Ohlášky
Petr Borský
08.09.2008 10:46:31
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 07. září do 14. září 2008
   
Neděle 07. září 2008                           23. neděle v mezidobí           sv. Melichar Grodecký
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za novokřtěnce Simonu Slavíkovou
P. Brousil 10:00 hod. Dašice titulární slavnost a poutní mše svatá obětována za Alžbětu
   
  a Bedřicha Motyčkovy, zetě Stanislava a ostatní zemřelé rodu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za  Františka Vápeníka a jeho vnuka Jakuba  
  Grimmla  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov výročí posvěcení kostela, mše svatá spojena se křtem Terezy
  Kilarové  
P. Brousil 15:00 hod. Platěnice poutní mše svatá obětována na úmysl sloužícího
   
Pondělí 08. září 2008                        Svátek Narození Panny Marie
       
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Štefana a Anastázii a zemřelé příbuzné 
   
Úterý 09. září 2008                            sv. Petr Klaver           
  volný den - beze mše svaté
     
P. Vrbiak 14:00 hod. Újezd rozloučení v domě smutku se zemřelým Karlem Kohoutkem
             
Středa 10. září 2008                            bl. Karel Spinola
   
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Polívka  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. za Štefana, Helenu a Ondřeje Štiťákovy a zemřelé 
   
Čtvrtek 11. září 2008                           sv. Emil              
     
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 12. září 2008                        Jména Panny Marie, sv. Quido             
     
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Sobota 13. září 2008                         Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
       
P. Brousil 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Brousil 18:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za zemř. Karolínu a Albína
   
Neděle 14. září 2008                           24. neděle v mezidobí     Svátek Povýšení svatého Kříže
    "Sbírka na církevní školství"    
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Karla Kohoutka 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice posvícenská mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela a celý rod
B. Duka 16:00 hod. Kostěnice mše svatá spojena s posvěcením kostela, obětována za farníky  
     
 
  svěřených farností  
Oznámení: Výuka náboženství začne po kompletizaci příhlášek, které si můžete vyzvednout po mši v sakristii.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu