Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. září 2008
Ohlášky
Petr Borský
13.09.2008 22:48:09
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 14. září  do 21. září 2008
   
Neděle 14. září 2008                         24. neděle v mezidobí     Svátek Povýšení svatého Kříže
    "Sbírka na církevní školství"    
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Karla Kohoutka 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice posvícenská mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela a celý rod
biskup Duka 16:00 hod. Kostěnice mše sv. s požehnáním kaple po rekonstrukci
     
Pondělí 15. září 2008                         Památka Panny Marie Bolestné
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
Úterý 16. září 2008                         Památka sv. Ludmily, mučednice
               
  volný den - beze mše svaté
             
Středa 17. září 2008                      sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 18. září 2008                      sv. Josef Kupertinský       
     
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 19. září 2008                      sv. Januárius      
     
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice společné setkání na faře, promítaní filmu
       
Sobota 20. září                  Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Vrbiak 18:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
           
   
Neděle 21. září 2008                         25. neděle v mezidobí                       sv. Matouš
     
P. Polívka  09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za .. 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za novokřtěnce Sandru Vosynkovou
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ludmilu Drašnarovou a manžela
     
 
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby mše sv. obětována za farníky svěřených farností
       
Oznámení: Výuka náboženství započne příští týden, po domluvě s řediteli škol.              
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť