Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. září 2008
Ohlášky
Petr Borský
20.09.2008 22:25:08
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 21. září do 28. září 2008
       
Neděle 21. září 2008                      25. neděle mezidobí                  sv. Matouš                      
 
   
P. Polívka  09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za novokřtěnce Sandru-Emílii Vosýnkovou
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ludmilu Drašnarovou a manžela
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby mše sv. obětována za farníky svěřených farností
     
Pondělí 22. září  2008                   sv. Mořic a druhové           
     
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: Štěpána a Annu Ondriskových a za jejich zdraví
   
Úterý 23. září  2008                      sv. Konstanc z Ankony, sv. Pius z Pietrelciny           
P. Brousil 14:00 hod. pohřební mše sv. obětována za zemřelou paní Hrádkovou
             
Středa 24. září  2008                     sv. Gerard     
   
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: Daniela a juraja Ľahučkých a za jejich zdraví 
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Čtvrtek 25. září 2008                       sv. Kleofáš              
 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 26. září 2008                    sv. Kosma a Damián          
     
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace    
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 19:00 hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
   
     
     
Sobota 27. září 2008                    Památka sv. Vincence z Paula, kněze                
 
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice křest Viktorie Bartošové,  Barbory Bačinové a Davida Málka
P. Vrbiak 14:00 hod Sezemice svatební obřady -  novomanželů Hozákových
P. Brousil 14:00 hod Dašice svatební mše sv. obětována za novomanžele Zelených
P. Brousil 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Vrbiak 18:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 28. září 2008   26. neděle v mezidobí     Slavnost sv. Václava, hlavního patrona národa
         
         
         
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň výročí posvěcení kostela, mše svatá 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Václava Košku, za živé i zemřelé členy jeho
                  strany rodiny  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zdárné vykročení na společné cestě životem
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka Václava a celý
                  rod  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Oznámení: Výuka náboženství začne příští týden. Sezemice a Rokytno - v pátek, Dašice ve čtvrtek 
                    a Býšť ve středu.
 Administrátor:                              Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu