Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. září 2008
Ohlášky
Petr Borský
28.09.2008 09:34:26
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. září do 05. října 2008
   
Neděle 28. září 2008     26. neděle v mezidobí   Slavnost sv. Václava, patrona českého národa
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. za Václava Košku, za živé i zemřelé členy jeho rodiny
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Stanislava Brandejského a jeho rodiče
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. za Václava Beka, manželku, vnuka Václava a celý rod
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 29. září 2008                      Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů             
     
     
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 30. září 2008                     Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve           
  volný den - beze mše svaté
             
Středa 01. října 2008                    Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve       
     
     
     
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
Čtvrtek 02. října 2008                   Památka sv. andělů strážných 
     
     
P. Brousil 17:30 hod. Dašice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
Pátek 03. října 2008                   sv. Maxmilián   
     
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství ve škole
P. Vrbiak 17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 19:00 hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
   
Sobota 04. října 2008                   Památka sv. Františka s Assisi                     
P. Vrbiak 16:30 hod. Kunětice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
P. Vrbiak 18:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 05. října 2008                       27. neděle mezidobí                  sv. Palmác                      
     
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. - výročí posvěcení kostela
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za manžele Matušů (40 let trvání manželství)
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
                           
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Komárov tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu