Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb ve svatém týdnu od 5. dubna 2009
Ohlášky
Petr Borský
03.04.2009 22:31:56
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu od: 06. dubna do 12. dubna 2009
   
Neděle 05. dubna 2009                    Květná neděle                              sv. Vincenc Ferreský        
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Brhel 09:00 hod. Sezemice mše sv. za těžce nemocného Imricha Kleina a manželku
  Jaroslavu z Velkých Koloděj  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
   
P. Brhel 11:00 hod. Býšť mše sv. za Jaroslava Brandejse, manželku a oboji rodiče
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
 
   
   
   
P. Polívka 14:00 hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Pondělí Svatého týdne - 06. dubna 2009                                              sv. Notger 
                 
  18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Úterý Svatého týdne - 07. dubna 2009     sv. Jan Křtitel de la Salle         volný den - beze mše svaté
     
   
     
  14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
 
 
     
     
     
Středa Svatého týdne - 08. dubna 2009                                 sv. Albert, sv. Dionýsius
                 
  12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
  14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. za zemřelou paní Kolínovou
  15:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření do 16:00 hod.
     
     
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
     
   
   
Čtvrtek Svatého týdne - 09. dubna 2009        sv. Marie Kleofášova               ZELENÝ ČTVRTEK
                 
 
   
Bisk. Duka 09:30 hod. Hr. Králové Missa chrismatis - svěcení posvátných olejů
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. na památku Večeře Páně
             do   19:30 hod.              Horní Roveň možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě
  14:00 hod. Dašice pohřební rozloučení se zemřelým p. Miroslavem  Petříčkem
  17:00 hod. Dašice křížová cesta, po ní možnost přistoupení ke svátosti smíření
  18:00 hod. Dašice mše sv. na památku Večeře Páně
             do   19:30 hod.              Dašice možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě
Pátek Svatého týdne - 10. dubna 2009       sv. Michael de Sanctis                 VELKÝ PÁTEK
                 
   
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  16:30 hod. Býšť křížová cesta v kostele
Jáhen Traxler 17:00 hod. Býšť velkopáteční obřady - slavení památky Umučení Páně
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň velkopáteční obřady - slavení památky Umučení Páně
p. Smetana 15:00 hod. Sezemice křížová cesta v kostele
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice křížová cesta v kostele
  15:00 hod. Kunětice křížová cesta, po ní svátost smíření do 16:00 hod.
  18:00 hod. Sezemice velkopáteční obřady - slavení památky Umučení Páně
  po obřadech půl hod. možnost tichého rozjímání u Božího hrobu
       
Sobota Svatého týdne - 11. dubna 2009              sv. Stanislav                        BÍLÁ SOBOTA
                 
 
P. Polívka 19:30 hod. Horní Roveň velikonoční vigilie - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
   
od 15:00 h do 16:00 h Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu
  20:30 hod. Sezemice velikonoční vigilie - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Neděle 12. dubna 2009                     Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   
                 
                 
                 
  07:30 hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
  09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rody Kořínků a Filipů
P. Duda 11:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
  11:00 hod. Býšť mše sv. za Jiříčka Kerouše, Josefa Jirouta a rod Havránků
 
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Pondělí 13. dubna 2009                    Velikonoční pondělí   
                 
                 
                 
  08:00 hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
  09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rody Kořínků a Filipů
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
  09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rody Kořínků a Filipů
P. Duda 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
  11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu