Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. května 2009
Ohlášky
Petr Borský
09.05.2009 13:36:37
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. května do 17. května 2009
   
Neděle 10. května 2009                   5. neděle velikonoční                  sv. Izidor z Madridu, sv. Job
 
 
 
 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Čelouda a rodiče  
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
 
   
 
 
 
 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
   
   
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys.Chvojno poutní mše svatá
   
Pondělí 11. května 2009                sv. Ignác z Láconi
                 
     
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
     
   
Úterý 12. května 2009               sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus                 volný den - beze mše svaté                
  Dašice výuka náboženství ve škole se ruší
 
   
Středa 13. května 2009               sv. Ondřej Hubert Fournet, Panna Maria Fatimská
                 
                 
  Býšť výuka náboženství na faře se ruší 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší 
 
   
   
   
   
Čtvrtek 14. května 2009              Svátek sv. Matěje, apoštola
  Rokytno výuka náboženství se ruší 
 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
   
   
   
   
   
   
Pátek 15. května 2009                  sv. Žofie
                 
  Sezemice výuka náboženství se ruší 
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
   
P. Brousil 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
 
 
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice filmové dokumenty s duchovní tématikou - na faře
   
   
Sobota 16. května 2009                Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech                  
 
 
   
   
  Kunětice mše sv. se přesouvá na neděli do Rábů
P. Brousil
P. Brousil 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
   
   
   
Neděle 17. května 2009                 6. neděle velikonoční                       sv. Paschal Bailon     
                 
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Annu Pánkovou a celý ten rod
P. Polívka 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Mandysa, manželku, syna Josefa
                           
  a Františka a rod Šťástků  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
 
P. Brousil 15:00 hod. Ráby poutní mše svatá
 
     
   
   
   
Oznámení:  V měsíci květnu budou po mši svaté pravidelně "Májové pobožnosti".   
P. Milan Vrbiak se bude ve dnech od 11. 04. do 21. 04. 2009 účastnit biblického putování Řeckem. Proto ná-
     
boženská výuka příští dva týdny odpadá.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu