Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. května 2009
Ohlášky
Petr Borský
16.05.2009 12:13:42
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. května do 24. května 2009
   
   
Neděle 17. května 2009                   6. neděle velikonoční                     sv. Paschal Bailon 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Annu Pánkovou a celý ten rod
   
P. Polívka 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Mandysa, manželku, syna Josefa
                           
  a Františka a rod Šťástků  
 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
 
   
   
   
  a Františka a rod Šťástků  
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 15:00 hod. Ráby poutní mše svatá
   
Pondělí 18. května 2009                       sv. Jan I. 
                 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
             
Úterý 19. května 2009                  sv. Petr Celestýn                      volný den - beze mše svaté   
     
   
     
  výuka náboženství  ve škole se ruší
 
 
   
   
   
   
Středa 20. května 2009                       sv. Klement Maria Hofbauer a Bernardin Sienský  
                 
  výuka náboženství na faře se ruší
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  18:00 hod. Sezemice mše sv. se ruší 
     
 
                 
                 
                 
                 
Čtvrtek 21. května 2009                       sv. Ondřej Bobola             Slavnost Nanebevstoupení Páně
                 
 
   
  Rokytno výuka náboženství se ruší 
 
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 22. května 2009                       sv. Julie a sv. Rita 
                 
   
   
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice výuka náboženství se ruší 
P. Polívka 17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:00 hod. Sezemice setkání společenství "NET FOR GOD" - filmové dokumenty 
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Sobota 23. května 2009                       sv. Jan Křtitel de Rossi 
P. Brousil 16:30 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
 
Neděle 24. května 2009                   7. neděle velikonoční                     sv. Vincent Lerinský 
                 
                 
                 
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. za Jana Tchého, manžel., 3 syny a rodiče z obojí strany
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
 
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
                 
                 
                 
     
 
 
     
Oznámení:  
   
 Administrátor:                              Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 737 547 761
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan:                                         Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu