Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. května 2009
Ohlášky
Petr Borský
24.05.2009 09:30:58
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. května do 31. května 2009
   
     
   
   
   
     
   
     
Neděle 24. května 2009                 7. neděle velikonoční                    sv. Vincent Lerinský 
                 
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Schánělovy
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Pondělí 25. května 2009                   sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de ´Pazzi  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Úterý 26. května 2009                  Památka sv. Filipa Neriho, kněze                
  volný den - beze mše svaté
   
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole 
P. Vrbiak 18:00 hod. Kostěnice mše svatá + májová pobožnost   
   
Středa 27. května 2009               sv. Augustin z Canterbury 
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
  18:00 hod. Býšť setkání ekonomické rady na faře v Býšti  
P. Polívka  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 28. května 2009               sv. Emil  
                 
                 
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
     
P. Brousil 18:00 hod. Práchovice mše svatá + májová pobožnost   
       
             
Pátek 29. května 2009               sv. Maximin      
                 
                 
   
   
   
P. Polívka  17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka  18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
Sobota 30. května 2009               sv. Zdislava
                 
     
P. Polívka 16:30 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za 
P. Polívka 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
   
Neděle 31. května 2009     Slavnost Seslání Ducha svatého    svátek Navštívení Panny Marie              
                 
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brhel 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Spitzera, rodiče a rodinu Horáčkovu 
P. Polívka 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Annu Rambouskovou a celý rod
                    
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Duda 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Bisovy
   
   
 
   
   
P. Kvasnička 13:00 hod. Kunětice křest Veroniky Slezákové ze Srchu
   
Oznámení: P. Vrbiak a P. Brousil od 29.V. do 31. V. 2009 budou na bohoslužbách zastoupení výše uved. kněžími.
 
   
 
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu