Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. července 2019
Ohlášky
Petr Borský
20.07.2019 21:12:27

21. 7. 2019 16. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. na úmysl dárce

11:00 Býšť mše sv. za Annu a Václava Bekovy, jejich rodiče, syna Václava a vnuka Petra

 

22. 7. pondělí svátek sv. Marie Magdalény

 

23. 7. úterý

 

24. 7. středa

 

25. 7. čtvrtek svátek sv. Jakuba, apoštola

17:00 Kostěnice mše sv.

 

 

26. 7. pátek sv. Jáchym a Anna; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za + Emila Reinberka, jeho rodiče a ten celý rod, poté na modlitba sv. růžence a setkání

 

27. 7. Sobota sv. Gorazd a druhové

18:00 Kunětice mše sv.

 

28. 7. 2019 17. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Zdeňka. Jirmana a celý rod

11:00 Býšť mše sv.

.

 

Přílohy:
oh16mez19.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu