Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. srpna 2019
Ohlášky
Petr Borský
03.08.2019 22:22:49

28. 7. 2019 17. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za rodinu Jirmanovu a celý rod

11:00 Býšť mše sv.

 

29. 7. pondělí pam. sv. Marty; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

 

30. 7. úterý 7:00 – 11:00 služba ve věznici

 

31. 7. středa pam. sv. Ignáce z Loyoly, kněze; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:20 Býšť adorace a sv. smíření

17:00 Býšť mše sv.

 

1. 8. čtvrtek pam. sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, 7:00 – 11:00 služba ve věznici

14:00 – 16:00 Pardubice sv. smíření

16:20 Dašice; adorace a sv. smíření

17:00 Dašice mše sv.

 

 

2. 8. pátek; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce a svátost smíření

18:00 Sezemice mše sv. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, poté modlitba sv. růžence a setkání

 

3. 8. sobota

8:00 Sezemice mše sv. za mariánské ctitele našich farností, loretánská litanie, zásvětná modlitba

10:00 Sezemice křest Adam Novák

12:00 Dašice svatební obřad Filip Jesenko a Anna Kubátová

18:00 Kunětice mše sv.

 

4. 8. 2019 18. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. Marii Knauteovou a pana profesora Zdeňka Knauteho

11:00 Býšť mše sv. za Otýlii, Ladislava a Marii Dostálovy

15:00 Bělečko mše sv.

.

 

Přílohy:
oh18mez19.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu