Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. září 2019
Ohlášky
Petr Borský
02.09.2019 08:56:05

1. 9. 2019 r. /22. neděle v mezidobí/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

15:00 – Bělečko

16:00 – setkáni farníku všech farností

---------------------------------------------------------------------------------

2. 9. Pondělí – začátek školního roku 2019/2020

---------------------------------------------------------------------------------

3. 9. Úterý /sv. Řehoř Veliký/

---------------------------------------------------------------------------------

4. 9. Středa /sv.Růžena z Viterba/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

---------------------------------------------------------------------------------

5. 9. Čtvrtek /sv. Matka Tereza z Kalkaty/

 

16:30 – Dašice (sraz u kapličky na hřbitově)

17:00 – Dašice POUTNÍ MŠE SV.

(svátost smíření „před/po“ mši sv.)

---------------------------------------------------------------------------------

6. 9. Pátek /sv. Magnus/: I- pátek v měsíci

 

17.00 - Sezemice – adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice /-za všechny Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

---------------------------------------------------------------------------------

7. 9. Sobota /sv. Melichar Grodecký/: I –sobota v měsíci

 

8:00 – Sezemice (marianska mše sv.): /-za nemocné/

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

---------------------------------------------------------------------------------

8. 9. 2019 r. / 23. neděle v mezidobí/ žehnání školních pomůcek“

 

8:00 - Dašice (POSVÍCENÍ)

9:30 - Sezemice

11:00 – Býšť

 

---------------------------------------------------------------------------------

Přílohy:
bohoslužby 22.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice- – kopie.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu