Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. září 2019
Ohlášky
Petr Borský
07.09.2019 10:30:30

8. 9. 2019 r. / 23. neděle v mezidobí/ žehnání školních pomůcek“

 

8:00 - Dašice (POSVÍCENÍ)

9:30 - Sezemice

11:00 – Býšť

---------------------------------------------------------------------------------

9. 9. Pondělí /s. Petr Klaver/

---------------------------------------------------------------------------------

10. 9. Úterý /bl. Karel Spinola/

9.00 – vik. setk. kněží - Holice

---------------------------------------------------------------------------------

11. 9. Středa /sv. Emil/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

---------------------------------------------------------------------------------

12. 9. Čtvrtek /Jméno Panny Marie/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

---------------------------------------------------------------------------------

13. 9. Pátek /sv. Jan Zlatoústý/

 

17.20 - Sezemice – adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice /-na poděkováni za milostí potřebné pro manželství a rodičovství /

(po mší sv. – setkání na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

---------------------------------------------------------------------------------

14. 9. Sobota /svátek Povýšení sv. Kříže/:

16:00 – Dašice (křest)

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

---------------------------------------------------------------------------------

15. 9. 2019 r. / 24. neděle v mezidobí/ - sbírka na církevní školství

 

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /-za živou a zemřelou rodinu Kašparovu, Chválovu a Kamenických/

11:00 – Býšť /-za Josefa Kaplana, Bohuslava a Marii Červinkovy a celý rod/

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Přílohy:
bohoslužby 23.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx
bohoslužby 23.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu