Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. září 2019
Ohlášky
Petr Borský
14.09.2019 19:41:54

15. 9. 2019 r. / 24. neděle v mezidobí/ - „sbírka na církevní školství“

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /-za živou a zemřelou rodinu Kašparovu, Chválovu a Kamenických/

11:00 – Býšť /-za Josefa Kaplana, Bohuslava a Marii Červinkovy a celý rod/

---------------------------------------------------------------------------------

16. 9. Pondělí /sv. Ludmila/

---------------------------------------------------------------------------------

17. 9. Úterý /sv. Kornélius a Cyprián/

---------------------------------------------------------------------------------

18. 9. Středa / sv. Josef Kupertinský /

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

---------------------------------------------------------------------------------

19. 9. Čtvrtek /sv. Januárius/

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

---------------------------------------------------------------------------------

20. 9. Pátek /sv. Ondřej Kim Tae-gon/

17.20 - Sezemice – adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice

(po mší sv. – setkání na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

---------------------------------------------------------------------------------

21. 9. Sobota /svátek sv. Matouše/:

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

---------------------------------------------------------------------------------

22. 9. 2019 r. / 25. neděle v mezidobí/

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za +Václava Novotného, manželku, syna a rodiče z obojí str., za +Františka Novotného a zemřelé z celého rodu/

11:00 – Býšť /za Annu a Václava Bekovy, jejich rodiče, syna Václava a vnuka Petra/

---------------------------------------------------------------------------------

  1. RODIČE, kteří chtějí přihlásit děti na náboženský kroužek, ať se přihlásí před/po každé mši sv. ve všech farnostech. Je potřeba určit kolik děti bude se účastnit kroužku a v jakou dobu nebo den bude to pro rodiče a děti nejvíce vyhovující. Nejvíce vchodná doba pro učitelku je od středy do soboty v odpoledních hodinách (max. do 18.00 hod.).
  2. BRIGADA- prosím všechny ochotné osoby, kteří chtějí pomoc s naložením do kontejneru nadbytečného nábytku původem s CCCP. Kontejner bude vystaven od čtvrtku do pondělí na farním dvoře od strany domova důchodců. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO…
  3. MOCKRÁT děkuji všem, za pomoc při kostele, faře a farní zahrádce- za úklid i otevřené srdce.

 

Přílohy:
bohoslužby 24.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx
bohoslužby 24.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu