Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. dubna 2008
Ohlášky
Petr Borský
26.04.2008 14:23:34
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 27. dubna   do: 04. května 2008
     
Neděle 27. dubna 2008                                6. neděle velikonoční                     sv. Zita
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv.  za Josefa Beniše, celý rod, Václava Štěpánka a dceru Věru 
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 28. dubna 2008             sv. Petr Chanel, sv. Ludvík Grignon z Montfordu              
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Úterý 29. dubna 2008            Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
   volný den - beze mše svaté
Středa 30. dubna 2008             sv. Zikmund, sv. Pius V.
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť  náboženství ve škole
P. Vrbiak 14:00hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemř. p. Vohralíka 
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice vigílie Slavnosti Nanebevstoupení Páně
Čtvrtek 01. května 2008      Slavnost Nanebevstoupení Páně       sv. Josef Dělník                     
P. Vrbiak 15:00hod.Býšť Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za Bedřicha Šnorberta 
P. Brousil 17:30hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Brousil 18:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 02. května 2008           Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 17:30hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 19:00hod. Sezemice hovory o víře a církvi - na faře
 
Sobota 03. května 2008            Svátek sv. Filipa a Jakuba apoštolů                                                  
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
Neděle 04. května 2008                                7. neděle velikonoční                     sv. Florián
P. Brousil 07:30hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Brousil 13:30hod. Komárov možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 14:00hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu