Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. května 2008
Ohlášky
Petr Borský
03.05.2008 22:09:26
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 4. května  do 11. května 2008
     
Neděle 4. května 2008                                7. neděle velikonoční                     sv. Florián
P. Vrbiak 07:30hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 11:00hod. Vys.Chvojno poutní mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 13:30hod. Komárov možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 14:00hod. Komárov mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Polívka 15:00hod. Platěnice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
Pondělí 5. května 2008               sv. Gothard              
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
Úterý 6. května 2008              sv. Jan Sarkandr
   volný den - beze mše svaté
Středa 7. května 2008              sv. Benedikt II.
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť  náboženství ve škole
P. Polívka 14:00hod. Horní Roveň pohřební mše sv. obětována za zemřelého
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
Čtvrtek 8. května 2008              Panna Maria, Prostřednice všech milostí                    
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. v kapli u hřbitova  a po mši svaté májová pobožnost
P. Brousil 18:00hod. Práchovice poutní mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
   
Pátek 9. května 2008              sv.Hermus
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň tichá adorace
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 17:30hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 19:00hod. Sezemice promítání filmu "Fausiína Kowalská"  na faře
Sobota 10. května 2008            sv. Izidor z Madridu, sv. Job                                                  
P. Vrbiak 14:00hod. Kunětice mše sv. spojena s konvalidací manželů Von Othegraven a s křtem jejich syna
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
       
Neděle 11. května 2008                                Slavnost Seslání Ducha Svatého                  Svátek matek
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Oznámení:      V Horní Rovni májové pobožnosti budou konatvěřící v návaznosti na mše svaté.
V ostatních farnostech budou kněží májovou pobožnost konat ve všední dny po mších svatých
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu