Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. června 2008
Ohlášky
Petr Borský
21.06.2008 22:52:03
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 22. června  do 29. června 2008
   
Neděle 22. června 2008                    12. neděle v mezidobí                  sv. Jan Fisher, sv. Tomáš More
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P, Krištof 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. za rodinu Havelkovu, syna Ladislava, rodinu Kramářovu a Kindlovu 
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 23. června 2008               sv. Josef Cafasso             
     
P. Brousil 18:00hod Sezemice vigílní mše sv. ke Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele  
   
Úterý 24. června 2008               Slavnost Narození sv. Jana Křtitele           
   volný den - beze mše svaté
             
Středa 25. června 2008               sv.Vilém, ct. Ivan         
     
  mše svatá v Sezemicích je zrušena
P. Brousil 18:00hod Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
Čtvrtek 26. června 2008               sv. Jan a Pavel              
     
P. Brousil 18:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 27. června 2008               sv. Cyril Alexandrijský           
     
P. Polívka 17:00hod Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 18:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:30hod Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Sobota 28. června 2008            Památka sv.Ireneje, biskupa a mučedníka                    
BISKUP 09:30hod Hradec Král. kněžské svěcení v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.
P. Brousil 17:00hod Kunětice mše sv. s nedělní platností za Emilii Spitzerovou a manžela 
P. Brousil 18:30hod Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 29. června 2008              Slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolů                            
     
P. Polívka 09:00hod Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod Sezemice mše sv. za Stanislava Sčensnýho
P.Trochta 10:00hod Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Brousil 11:00hod Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku,Boženu Píšovou, rodinu Cha-
                  loupkovu, Kosatíkovu a Soukenkovu
P. Polívka 11:00hod Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Brousil 14:00hod Komárov poutní mše sv. obětována za...
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu