Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. června 2008
Ohlášky
Petr Borský
28.06.2008 19:59:54
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 29. června  do 6. července 2008
   
Neděle 29. června 2008                 Slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolů                            
P. Polívka 09:00hod Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod Sezemice mše sv. za Stanislava Sčensnýho
P.Trochta 10:00hod Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Brousil 11:00hod Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku,Boženu Píšovou, rodinu Cha-
                    loupkovu, Kosatíkovu a Soukenkovu
P. Polívka 11:00hod Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
     
P. Brousil 14:00hod Komárov poutní mše sv. obětována za farníky
     
Pondělí 30. června 2008               sv. prvomučedníci římští
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 1. července 2008               sv. Theobald           
   volný den - beze mše svaté
             
Středa 2. července 2008               sv.Ota         
P. Brousil 17:30hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
Čtvrtek 3. června 2008                  Svátek sv. Tomáše, apoštola             
P. Brousil 17:30hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 4. července 2008               Památka sv.Prokopa, opata a sv. Alžběty Portugalské            
P. Polívka 17:00hod Horní Roveň tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Polívka 18:00hod Horní Roveň mše sv. - vigílie Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 
P. Brousil 17:30hod Sezemice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 18:00hod Sezemice mše sv. - vigílie Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 
   
Sobota 5. července            Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy                   
P. Brousil 16:30hod Kunětice tichá adorace, možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 17:00hod Kunětice mše sv. s nedělní platnosti obětována za .. 
P. Brousil 18:30hod Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Brousil 19:30hod Horní Roveň možnost přistoupení ke svátosti smíření hned po mši sv.
     
Neděle 6. července 2008                14. neděle v mezidobí      sv. Marie Gorettiová
P. Polívka 09:00hod Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod Sezemice mše sv. obětována za zemř. Prof. Zdeňka Knauteho
P. Krištof 10:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod Býšť mše sv. obětována za ….
P. Polívka 11:00hod Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 13:30hod Komárov možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 15:00hod Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu