Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. července 2008
Ohlášky
Petr Borský
06.07.2008 09:10:30
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 6. července  do 13. července 2008
   
Neděle 6. července 2008                14. neděle v mezidobí      sv. Marie Gorettiová
     
P. Polívka 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Prof. Zdeňka Knauteho
P. Krištof 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za ….
P. Polívka 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 14:30hod. Platěnice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 15:00 hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 7. července 2008               sv. Wilibald
       
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 8. července 2008               sv. Kilián           
   volný den - beze mše svaté
             
Středa 9. července 2008               sv.Veronika Giulianiová   
   
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 10. července 2008               sv. Amálie              
     
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 11. července 2008               Svátek sv.Benedikta, opata, patrona Evropy
     
P. Vrbiak 17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Sobota 12. července 2008                    sv. Jan Qualbert
       
P. Vrbak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky 
P. Vrbiak 18:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 13. července 2008                15. neděle v mezidobí      sv. Jindřich
P. Vrbiak 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu