Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. července 2008
Ohlášky
Petr Borský
12.07.2008 22:20:37
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 13. července  do 20. července 2008
   
Neděle 13. července 2008                15. neděle v mezidobí      sv. Jindřich
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za:  
P. Brousil 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Spitzerů a Horáčků
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Duda 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za živé i mrtvé z rodiny Kosinovy 
P. Vrbiak 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 11:00 hod. Vys. Chvojno mše sv. obětována za:
   
Pondělí 14. července 2008               bl. Hroznata, sv. Kamil de Lelis
P.Vrbiak  18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:30hod Sezemice setkání farní rady Sezemic na faře
   
Úterý 15. července 2008               Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve          
   volný den - beze mše svaté
             
Středa 16. července 2008               Panna Maria Karmelská
P. Brousil 18:00hod Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak  18:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:30hod Býšť setkání farní rady Býště na faře  v Býšti
   
Čtvrtek 17. července 2008               bl.Česlav, sv. Hyacint             
P. Brousil 18:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:30hod Dašice setkání farní rady Dašic na faře  v Sezemicích
   
Pátek 18. července 2008               sv. Emilián            
P. Vrbiak 17:00hod Horní Roveň tichá adorace  
P.Vrbiak 18:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Brousil 17:30hod Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:30hod Horní Roveň setkání farní rady Horní Roveň na faře  v Sezemicích
   
Sobota 19. července                           sv.Makrina
P. Brousil 17:00hod Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Brousil 18:30hod Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 20. července 2008                16. neděle v mezidobí      sv. Eliáš, sv. Apolinář
  09:00 hod. Horní Roveň mše sv. je zrušena pro pro nedostatek zastupujících kněží
P. Brousil 09:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod Býšť mše sv. obětována za Jindřicha a Annu Hanouskovy, oba rody
                  a rod Formanů
   
Oznámení: P. Polívka má do 03. srpna 2008 dovolenou a P. Vrbiak je od 20. července do 27. července 
2008 na letním táboře s dětmi v Jablonném nad Orlicí. Proto jsou některé mše sv. přechodně zrušeny.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu