Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. července 2008
Ohlášky
Petr Borský
19.07.2008 10:25:55
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 20. července  do 27. července 2008
   
Neděle 20. července 2008                16. neděle v mezidobí      sv. Eliáš, sv. Apolinář
 
P. Brousil 09:00hod Sezemice mše sv. obětována za zemř. Marii Kořínkovou a rodiče z obojí strany 
P. Brousil 10:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod Býšť mše sv. obětována za Jindřicha a Annu Hanouskovy, oba rody
  a rod Formanů  
 
Pondělí 21. července 2008               sv. Vavřinec z Brindisi
   
P. Brousil 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 22. července 2008               Památka sv. Marie Magdalény         
   volný den - beze mše svaté
             
Středa 23. července 2008               Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evopy
   
P. Brousil 18:00hod Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 24. července 2008                 sv. Kristina, sv. Šarbel          
   
P. Brousil 18:00hod Dašice vigílní mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 25. července 2008                 Svátek sv. Jakuba, apoštola        
   
P. Brousil 17:30hod Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Sobota 26. července                           Památka sv.Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
   
P. Brousil 17:00hod Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Brousil 18:30hod Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za Annu Vobrátilkovou,
  manžela, syny a duše v očistci  
   
Neděle 27. července 2008                17. neděle v mezidobí      sv. Gorazd a druhové
   
P. Brousil 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Mons.Kajnek 09:00hod Sezemice mše sv. obětována za Annu Hloupou, Annu Hanzlovou  
  a Annu Vondroušovou  
P. Brousil 10:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod Býšť mše sv. obětována za Annu Švejkovskou, manžela, syna a celý rod
   
Oznámení: P. Polívka má do 03. srpna 2008 dovolenou a P. Vrbiak je od 20. července do 27. července 
 2008 na letním táboře s dětmi v Jablonném nad Orlicí. Proto jsou některé mše sv. dočasně zrušeny.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu