Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. srpna 2008
Ohlášky
Petr Borský
04.08.2008 15:25:24
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 03. srpna do 10. srpna 2008
   
Neděle 03. srpna 2008                  18. neděle v mezidobí                  sv. Lydie
P. Vrbiak 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obojí strany 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za ..
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vohralíkovu 
P. Brousil 13:30hod. Komárov možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Brousil 14:00hod. Komárov mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 04. srpna 2008                   Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze             
     
   
P. Vrbiak 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 05. srpna 2008                  Posvěcení římské baziliky Panny Marie           
  volný den - beze mše svaté
             
Středa 06. srpna 2008                  Svátek proměnění Páně        
     
P. Vrbiak 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za Josefa Žílu, rod Žílů a rod Horáků  
   
Čtvrtek 07. srpna 2008                  sv. Kajetán, sv. Sixtus a druhové         
   
P. Brousil 18:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 08. srpna 2008                  Památka sv. Dominika, kněze        
   
P. Polívka 17:00hod Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 18:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 17:30hod Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Sobota 09. srpna 2008                  Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky  Evropy                     
   
P. Brousil 17:00hod Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za ..
P. Brousil 18:30hod Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 10. srpna 2008                   19. neděle mezidobí                  sv. Vavřinec                      
     
P. Polívka 09:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za Hanu Formánkovou, dceru Lucinku, otce 
                 a duše v očistci
P. Vrbiak 09:00hod Sezemice mše sv. obětována za Marii Knauteovou
P. Brousil 10:00hod Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Vrbiak 11:00hod Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla 
                 a celý rod              
P. Polívka 11:00hod Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
 
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu