Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. srpna 2008
Ohlášky
Petr Borský
24.08.2008 21:02:04
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 24. srpna do 31. srpna 2008
   
Neděle 24. srpna 2008                   21. neděle mezidobí                 sv. Bartoloměj           
 
 
P. Polívka 09:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za Václava Vobrátilka, manželku a syna
 
P. Vrbiak 09:00hod Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Brousil 10:00hod Dašice mše sv. obětována za …
P. Vrbiak 11:00hod Býšť mše sv. o výročí posvěcení kostela obětována za Václava 
                   Marka, manželku, Vladimíra, Evžena a Reginu Hrádkovy              
P. Polívka 11:00hod Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
Pondělí 25. srpna 2008                 sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové, sv. Josef Kalasanský
               
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 26. srpna 2008                 ct. Martin Středa           
  volný den - beze mše svaté
             
Středa 27. srpna 2008                 Památka sv. Moniky         
     
 
P. Brousil 18:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
   
Čtvrtek 28. srpna 2008                 Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve             
 
P. Brousil 18:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 29. srpna 2008                 Umučení sv. Jana Křtitele            
     
P. Polívka 17:00hod Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 18:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:30hod Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Sobota 30. srpna 2008                sv. Fiakr                   
 
P. Tomkiewicz 17:00hod Kunětice mše sv. s nedělní platnosti obětována za .. 
P. Tomkiewicz 18:30hod Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
 
   
Neděle 31. srpna 2008                    22. neděle v mezidobí                sv. Rajmund
P. Polívka 09:00hod Horní Roveň mše sv. obětována za Josefa Matějku, manželku Marii a rodiče
                 z obojí strany z obojí strany  
P. Brousil 09:00hod Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod Býšť mše svatá obětována za živé i mrtvé členy rodiny 
  Holečkovy a Mandysovy  
P. Polívka 11:00hod Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu