Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11.listopadu
Ohlášky
Petr Borský
11.11.2007 09:43:09
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň, 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 11. listopadu  do: 18. listopadu 2007
     
Neděle 11. listopadu 2007  sv. Martin                       32. neděle v mezidobí          
     
P.Brousil 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za Libuši Čížkovou, vnuka Jeníčka a rodiče
P.Brousil o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována za zemř. Jana a Hermínu Matušů 
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. za Alžbětu Volfovou, manžela, dceru Marii a oba zetě
P. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
     
Pondělí 12. listopadu 2007 sv. Josafat
P.Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Úterý 13. listopadu 2007 sv. Anežka Česká     volný den - beze mše svaté
 
Středa 14. listopadu 2007 sv. Mikuláš Tavelič
       
P.Brousil 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Čtvrtek 15. listopadu 2007  sv. Albert Veliký                                          
       
P.Brousil 12:45hod. Dašice výuka náboženství na Základní škole v Dašicích
P.Brousil 17:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 16. listopadu 2007  sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda                                          
         
P.Brousil 12:30hod. Sezemice výuka náboženství na Základní škole v Sezemicích
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace   
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 16:30hod. Sezemice tichá adorace   
P.Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolícké církve - na faře
       
Sobota 17. listopadu 2007 sv. Alžběta Uherská               Státní svátek-den boje studentú za svobodu a demokracii
P.Polívka 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností  
 
Neděle 18. listopadu 2007  Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla               33. neděle v mezidobí          
  Sbírka ke dni   "BIBLE"  
P. Polívka 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Marii Tomáškovu a tetu 
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv.za Františka a Julii Dvořáčkovy, sourozence a obojí rodiče
P. Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za Ondřeje Džačovského a rodiče z obojí strany
P.Brousil 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za rodinu Brandejsovu a Jedličkovu
   
Oznámení: V případě výskytu pohřební mše sv., která obvykle býva odpoledne v 14hod, večerní mše sv. odpadá
Dne 18. listpadu se uskuteční sbírka ke dni bible, která se odvede České biblické společnosti.
 
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob:608 982 813 
zodpovědný zastupující:  Mgr.Jakub Polívka  Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň  mob:604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu