Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18.listopadu
Ohlášky
Petr Borský
20.11.2007 11:41:13
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň, 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 18. listopadu   do: 25. listopadu 2007
     
Neděle 18. listopadu 2007  Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla               33. neděle v mezidobí          
  Sbírka ke dni   "BIBLE"  
P. Polívka 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Marii Tomáškovu a tetu 
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv.za Františka a Julii Dvořáčkovy, sourozence a obojí rodiče
P. Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za Ondřeje Džačovského a rodiče z obojí strany
P.Brousil 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za rodinu Brandejsovu a Jedličkovu
   
Pondělí 19. listopadu 2007 sv. Mechtilda z Helfty
P.Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Úterý 20. listopadu 2007 sv. Felix z Valois     volný den - beze mše svaté
 
Středa 21. listopadu 2007  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
       
P.Brousil 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. za Jana Chotěnovskeho, manželku, zetě, vnučku, pravnučku a duše v oč.
   
Čtvrtek 22. listopadu 2007  sv. Cecílie                                          
       
P.Brousil 12:45hod. Dašice výuka náboženství na Základní škole v Dašicích
P.Brousil 17:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 23. listopadu 2007          Slavnost sv. Klementa I. Hlavního patrona dieceze         
         
P.Brousil 12:30hod. Sezemice výuka náboženství na Základní škole v Sezemicích
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace   
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.za Marii Havlínovu, manžela, syna a oboje rodiče
P.Brousil 16:30hod. Sezemice tichá adorace   
P.Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolícké církve - na faře
       
Sobota 24. listopadu 2007 sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
P.Polívka 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností  
 
Neděle 25. listopadu 2007  sv. Martin                Slavnost Ježíše Krista Krále        
     
P.Brousil 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Libuši a Josefa Tomčalovy a syna 
P. Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za všechny zemřelé a chrámové varhaníky
P.Brousil o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela Františka, 
  2 syny a zetě Josefa
P. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za rodiče shánělovy a celý rod
     
Oznámení: Dne 2. prosince se uskuteční Adventní koncert ve 14.00hod v kostele v Sezemicích  
a v 15.30hod v kostele v Dašicích. Učinkuje Základní umělecká škola z Holic. Jste srděčně zváni!
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob:608 982 813 
zodpovědný zastupující:  Mgr.Jakub Polívka  Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň  mob:604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu