Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25.listopadu
Ohlášky
Petr Borský
26.11.2007 17:02:27
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň.
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 25. listopadu  do: 2. prosince 2007
     
Neděle 25. listopadu 2007              Slavnost Ježíše Krista Krista      34. neděle v mezidobí          
P.Polívka 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Libuši a Josefa Tomčalovy a syna 
P. Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za všechny zemřelé a chrámové varhaníky
P.Brousil o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. za Kateřinu Krpatovou, manžela Františka, 
P.Brousil 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za rodiče Shánělovy a celý rod 
     
Pondělí 26. listopadu 2007 sv. Silvestr 
P.Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Úterý 27. listopadu 2007 sv. Virgil     volný den
 
Středa 28. listopadu 2007 sv. Miloslav
       
P.Brousil 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Čtvrtek 29. listopadu 2007  sv. Saturnin                                          
       
P.Brousil 12:45hod. Dašice výuka náboženství na Základní škole v Dašicích
P.Brousil 17:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 30. listopadu 2007  svátek svatého Ondřeje, apoštola                                          
         
P.Brousil 12:30hod. Sezemice výuka náboženství na Základní škole v Sezemicích
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace   
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 16:30hod. Sezemice tichá adorace   
P.Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolícké církve - na faře
       
Sobota 1. prosince 2007 sv. Edmund Kampián
P.Polívka 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována dle požadavků farníků nebo na úmysl sloužícího
 
Neděle 2. prosince 2007            1.neděle adventní
     
P.Brousil 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Polívka 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za Františka Drašnara a syna Františka
P.Polívka 15:00hod. Platěnice mše svatá obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
1.12. od 14,00 na faře v Sezemicích probíhá vázání adventních věnců
Z důvodu opravy střechy odpadá mše svatá v KOMÁROVĚ!    
2.12. se koná v kostele v Sezemicích adventní koncert ZUŠ Holice - čas bude upřesněn
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob:608 982 813 
zodpovědný zastupující:  Mgr.Jakub Polívka  Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň  mob:604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu