Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2.prosince
Ohlášky
Petr Borský
29.11.2007 12:10:34
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 02. prosince   do: 09. prosince 2007
     
Neděle 02. prosince 2007          1. neděle adventní   
     
P. Brousil 07:30hod. Kunětice mše sv. dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Horáčků a Spitzerů
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
P. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara a syna Františka
P. Polívka 15:00hod. Platěnice mše sv. dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
   
Pondělí 03. prosince 2007          sv. František Xaverský
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Úterý 04. prosince 2007          sv. Jan Damašský, sv. Barbora                 volný den
 
Středa 05. prosince 2007          sv. Sába
P. Brousil 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.  obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   
Čtvrtek 06. prosince 2007          sv. Mikuláš                                          
P. Brousil 12:45hod. Dašice výuka náboženství na Základní škole v Dašicích
P. Brousil 17:00hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 07. prosince 2007          sv. Ambrož   , večer vigílie slavnosti v Horní Rovni a Sezemicích  
P. Brousil 12:30hod. Sezemice výuka náboženství na Základní škole v Sezemicích
P. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace   
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího                                                                                                                                 
P. Brousil 16:30hod. Sezemice tichá adorace   
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolícké církve - na faře
       
Sobota 08. prosince 2007          Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
P.Brousil 09:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností  
 
Neděle 09. prosince 2007          2. neděle adventní 
     
     
P. Polívka 07:30hod. Kunětice mše sv. obětována za Arnošta Tomáška a manželku 
P. Brousil 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Polívka 10:15hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího  
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Elišku Jenešovou, Františka Vohralíka 
    a rodiče  
Oznámení: V neděli 2. prosince se uskuteční adventní koncert ZUŠ Holice ve 13.30 hod. v kostele        
v Sezemicích a v 15.30 hod. v kostele v Býšti.    
V neděli 9.12.bude při mši svaté v Sezemicích křest Drahomíry Šťastné-Tesařové a dětí.
Výpomocný duchovní: Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813 
Zodpovědný zastupující: Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mobil: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu