Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21.října
Ohlášky
Petr Borský
21.10.2007 10:01:00
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň, 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 21. října. do: 28. října 2007
     
Neděle 21. října 2007  sv. Hilarion                        29. neděle v mezidobí          
  "sbírka na MISIE"     
P. Polívka 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za Josefa Shejbala, manželku, syna, zetě a duše v očistci  
P. Vrbiak o9:00hod. Sezemice posvícenecká mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
P. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za Marii Koubkovou  
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za Ladislava Štěrovského, manželku a celý rod  
P.Brousil 11:00hod. Moravany mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
     
Pondělí 22. října 2007 sv. Marie Salome
  18:00hod. Sezemice mše sv.  Zrušena  ( akce záhradkářů od 16 hod. )
 
Úterý 23. října 2007 sv. Jan Kapistránský      volný den - beze mše svaté
 
Středa 24. října 2007 sv. Antonín Maria Klaret
     
P.Brousil 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Čtvrtek 25. října 2007 sv. Kryšpín
P.Brousil 18:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 26. října 2007 sv.Rustik         
     
p. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace 
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 17:00hod. Sezemice tichá adorace 
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 19:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolícké církve - na faře
       
Sobota 27. října 2007 sv.Eduard
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za 
   
Neděle 28. října 2007       svátek sv. Šimona a Judy           30. neděle v mezidobí          
     
P.Brousil 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak o9:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za Helenu Rytrnskou, manžela, Annu Poder-
  menskou a celý ten rod
p. Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Mlčochovu a Vlasákovu
p. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Málkovou, manžela a rodiče z obojí str.
P. Vrbiak 11:00hod. Moravany mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
     
Oznámení: Náboženství ve čtvrtek a pátek příštího týdne odpadá, není školní vyučování  
administrátor Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1  tel:466931904 mob:737547761
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob:608 982 813 
kaplan Mgr.Jakub Polívka    Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň    mob:604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu