Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. srpna
Ohlášky
Petr Borský
23.08.2007 13:20:56
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň,
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 19. srpna do: 26. srpna 2007  
       
Neděle 19. Srpna 2007 sv. Jan Eudes 20. neděle v mezidobí
P.Brousil o8:00hod. Kunětice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
p. Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována za Marii Dontovou, manžela, syna, rodiče a sourozence  
P. Vrbiak o9:00hod. Sezemice poutní mše sv.obětována za farníky svěřených farností
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
p. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za Josefa a Helenu Holečkovy, syna Františka,
  celý rod a rod Mandysů
P. Vrbiak 15:00hod. Sezemice Loretánské litanie ve hřbitovní kapličce  
       
Pondělí 20. srpna 2007 sv.Bernard  
P. Vrbiak 14:00hod. Sezemice pohřební mše sv.obětována za Růženu Vackovou z Časů  
   
Úterý 21. srpna 2007 sv. Pius X. Volný den - beze mše svaté  
   
Středa 22. srpna 2007 Panny Marie Královny  
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího  
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího  
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky  
     
Čtvrtek 23. srpna 2007 sv. Růžena z Limy
P. Vrbiak 10:00hod. Ráby mše sv.obětována na úmysl sloužícího
P. Vrbiak 14:00hod. Horní Roveň pohřební mše sv.obětována za Josefa Špatenku z Litětin  
P.Brousil 18:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího
     
Pátek 24. srpna 2007 Svátek sv. Bartoloměje apoštola
p. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace, do 16,50hod.
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího  
P.Brousil 17:00hod. Sezemice tichá adorace, do 17,50hod.
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího  
     
Sobota 25. srpna 2007 sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové, sv. Josef Kalasánský
p. Polívka 18:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za
 
Neděle 26. srpna 2007 ct. Martin Středa 21. neděle v mezidobí  
  Pouť v Kuněticich, výročí posvěcení kostela sv. Jiří v Býšti
p. Polívka o8:00hod. Kunětice poutní mše sv.obětována
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na intenci rodiny Patera Teplého
P. Vrbiak o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího  
p. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za Antonína Adámka
P.Brousil 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za Václava Marka, manželku, Vladimíra Hrádka,
  Evžena a Reginu Hrádkovy
P. Vrbiak 15:00hod. Kunětice Loretánské litanie a požehnání
   
Oznámení: 26. srpna 2007 - pouť v Kuněticich a také výročí posvěcení kostela sv. Jiří v Býšti
administrátor Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1 mob: 737547761
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70 mob: 608 982 813
kaplan Mgr.Jakub Polívka Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň mob: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu