Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. srpna
Ohlášky
Petr Borský
24.08.2007 09:45:33
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň, 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 26. srpna   do: 02. září 2007
     
Neděle 26. srpna 2007     ct. Martin Středa                               21. neděle v mezidobí          
  Pouť v Kuněticich, výročí posvěcení kostela sv. Jiří v Býšti
p. Polívka o8:00hod. Kunětice poutní mše sv.obětována 
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na intenci rodiny Patera Teplého  
P. Vrbiak o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
p. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za Antonína Adámka 
P.Brousil 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za Václava Marka, manželku, Vladimíra Hrádka,
  Evžena a Reginu Hrádkovy
P. Vrbiak 15:00hod. Kunětice Loretánské litanie a požehnání  
   
Pondělí 27. srpna  2007    sv. Monika             
P.Brousil 09:00hod. Býšť zádušní mše sv.obětována za všechny zemřelé farníky
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Úterý 28. srpna  2007     sv.  Augustín          Volný den - beze mše svaté       
 
Středa 29. srpna  2007                                   Umučení sv. Jana Křtitele                         
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky 
   
Čtvrtek 30. srpna  2007      sv. Fiakr               
P.Brousil 18:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 31. srpna  2007      sv. Rajmund               
p. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace, do 16,50hod.  
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 17:00hod. Sezemice tichá adorace, do 17,50hod.  
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
     
Sobota 01. září  2007     sv. Jiljí     
P. Vrbiak Sezemice křest Terezky Anny Matušů a Natali Petry Brutarové
P.Brousil 18:00hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za  
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za  
 
Neděle 02. září  2007     sv. Justus                               22. neděle v mezidobí          
 
P.Brousil o8:00hod. Kunětice mše sv.obětována za rodiny Polákovu, Ryšavých a Skutilovu
p. Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za Marii a Františka Čmelíkovy, sourozence, syny a rodiče  
P. Vrbiak o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
p. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za Marii Červinkovou, manžela a celý ten rod
 
P. Vrbiak 14:00hod. Komárov mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
p. Polívka 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
Oznámení:  
administrátor Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1   mob: 737547761
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob: 608 982 813 
kaplan Mgr.Jakub Polívka    Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň    mob: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu