Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. září
Ohlášky
Petr Borský
29.08.2007 11:12:09
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 02. září   do: 09. září 2007
     
Neděle 02. září  2007     sv. Justus                               22. neděle v mezidobí          
  V Platěnicích poutní mše sv. k sv. Jiljí
P.Brousil o8:00hod. Kunětice mše sv.obětována za rodiny Polákovu, Ryšavých a Skutilovu
p. Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za Marii a Františka Čmelíkovy, sourozence, syny a rodiče  
P. Vrbiak o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
p. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za Marii Červinkovou, manžela a celý ten rod
 
P. Vrbiak 14:00hod. Komárov mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
p. Polívka 15:00hod. Platěnice poutní mše sv. obětována na úmysl sloužícího 
     
Pondělí 03. září 2007 sv.Řehoř Veliký
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Úterý 04. září 2007 sv.Růžena z Viterba  volný den - beze mše svaté
 
Středa 05. září 2007 sv.Viktorin
P. Vrbiak 15:00hod. Býšť tichá adorace spojená s příležitostí ke svátosti smíření  
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.za Josefa Matějku, manželku Marii, sourozence a rodiče  
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Čtvrtek 06. září 2007 sv.Magnus
P.Brousil 15:00hod. Dašice příležitost ke svátosti smíření  
P.Brousil 18:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 07. září 2007 sv.Melichar Grodecký
P.Polívka 17:00hod. Horní Roveň tichá adorace spojená s příležitostí ke svátosti smíření  
P.Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 17:00hod. Sezemice tichá adorace spojená s příležitostí ke svátosti smíření  
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
     
Sobota 08. září 2007                                    svátek Narození Panny Marie
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností  
 
Neděle 09. září 2007  sv. Petr Klaver                      23. neděle v mezidobí          
    Výročí posvěcení kostela v Dašicích  
P.Polívka 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Marii Spitzerovou, matku, dceru a vnučku
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv.Ludmilu Jelínkovou, manžela, sourozence a rodiče z obojí strany  
p. Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována na úmysl pana Klobušického  
P.Polívka 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za farníky svěřených farností  
P.Brousil 11:00hod. Býšť mše sv.za Jakuba Grimmla a jeho dědu Františka Vápeníka  
     
Oznámení:           Přihlášky na náboženství si mohou rodiče vyzvednout po mši sv. v sakristii
administrátor Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1  mob:737547761
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob:608 982 813 
kaplan Mgr.Jakub Polívka    Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň    mob:604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu