Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. září
Ohlášky
Petr Borský
07.09.2007 22:02:12
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň, 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 09. září. do: 16. září 2007
     
Neděle 09. září 2007  sv. Petr Klaver                      23. neděle v mezidobí          
    Výročí posvěcení kostela v Dašicích  
P.Polívka 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Marii Spitzerovou, matku, dceru a vnučku
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv.Ludmilu Jelínkovou, manžela, sourozence a rodiče z obojí strany
p. Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována na úmysl pana Klobušického
P.Polívka 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za farníky svěřených farností
P.Brousil 11:00hod. Býšť mše sv.za Jakuba Grimmla a jeho dědu Františka Vápeníka
  Evžena a Reginu Hrádkovy
   
Pondělí 10. září  2007    bl. Karel Spinola             
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Úterý 11. září  2007    sv.  Emil          Volný den - beze mše svaté       
 
Středa 12. září  2007    sv. Quido, Jméno Panny Marie             
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za Václava Udržala 
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky 
   
Čtvrtek 13. září  2007    sv. Jan Zlatoustý             
P.Brousil 18:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 14. září  2007                   Svátek Povýšení svatého Kříže             
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice Výuka náboženství na Základní škole v Sezemicích
p. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace, do 16,50hod.  
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována za Karla Jirouta a manželku Růženu
P.Brousil 17:00hod. Sezemice tichá adorace, do 17,50hod.  
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
     
Sobota 15. září  2007                      Panny Marie Bolestné     
 
P.Brousil 18:00hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za  
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za  
 
Neděle 16. září  2007     sv. Ludmila                               24. neděle v mezidobí          
 
P. Vrbiak o7:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Václava Vondrouše a manželku
p. Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za Emílii a Antona Kováčikovy 
P.Brousil o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
p. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za Ludmilu Drašnarovou a jeji manžela
 
Oznámení:  Na ostatních základních školách  se čas výuky náboženství spřesní  do dvou týdnů
     
                 
administrátor Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1   mob: 737547761
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob: 608 982 813 
kaplan Mgr.Jakub Polívka    Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň    mob: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu