Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. září
Ohlášky
Petr Borský
17.09.2007 10:50:58
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň, 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. září do 23. září 2007
     
Neděle 16. září  2007     sv. Ludmila                               24. neděle v mezidobí          
  Dnes je sbírka na církevní školství
P.Vrbiak o7:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Václava Vondrouše a manželku
P.Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za Emílii a Antona Kováčikovy 
P.Brousil o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za Bedřicha a Alžbětu Motyčkovy, jejich zetě Stani-
  slava a ostatní zemřelé z této rodiny
P.Polívka 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za Ludmilu Drašnarovou a jeji manžela
   
Pondělí 17. září  2007    sv. Komélius a Cyprián, sv. Robert Belarmín            
P.Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Úterý 18. září  2007    sv.  Josef Kupertinský         Volný den - beze mše svaté       
 
Středa 19. září  2007    sv. Januárius             
P.Brousil 10:00hod. Býšť zádušní mše sv. obětována za zemřelou p. Vostřelovou
P.Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Čtvrtek 20. září  2007    sv. Ondřej, Pavel a druhové             
P.Vrbiak 12:45hod. Dašice Výuka náboženství na Základní škole v Dašicích
P.Brousil 18:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 21. září  2007                   Svátek sv, Matouše             
P.Vrbiak 12:30hod. Sezemice Výuka náboženství na Základní škole v Sezemicích
P.Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace, do 16,50hod.  
P.Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 17:00hod. Sezemice tichá adorace, do 17,50hod.  
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 19:00hod. Sezemice Hovory o víře podle Katechismu katolické církve na faře
         
Sobota 22. září  2007    sv. Mořic a druhové             
P.Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za  
 
Neděle 23. září  2007     sv. Pius z Pietrelciny                        25. neděle v mezidobí          
 
P.Brousil o7:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Anežku Tomáškovou  a manžela
P.Vrbiak o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za rodiče Macounovy, jejich dceru Alenu a syna Jaroslava 
P.Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv.za Boženu Brousilovou, Marii Štočkovou a celý ten rod
   
 
Oznámení:  Na ostatních základních školách  se čas výuky náboženství zpřesní  do týdne
                 
administrátor Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1   mob: 737547761
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob: 608 982 813 
kaplan Mgr.Jakub Polívka    Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň    mob: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu