Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. září
Ohlášky
Petr Borský
21.09.2007 20:49:34
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň, 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 23. září. do: 30. září 2007
     
Neděle 23. září  2007     sv. Pius z Pietrelciny                        25. neděle v mezidobí          
 
P.Vrbiak o7:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Anežku Tomáškovou  a manžela
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za rodiče Macounovy, jejich dceru Alenu a syna Jaroslava 
P.Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv.za Boženu Brousilovou, Marii Štočkovou a celý ten rod
   
Pondělí 24. září  2007    sv. Gerhard           
P.Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Úterý 25. září  2007    sv.  Kleofáš         Volný den - beze mše svaté       
 
Středa 26. září  2007    sv. Kosma a Damián            
P.Brousil 12:15hod. Býšť Výuka náboženství na faře 
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Čtvrtek 27. září  2007    sv. Vincenc z Pauli             
P.Vrbiak 12:45hod. Dašice Výuka náboženství na Základní škole v Dašicích
P.Brousil 18:00hod. Dašice mše svatá o vigílii Slavnosti sv. Václava 
   
Pátek 28. září  2007                   Slavnost sv. Václava             
P.Polívka o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za Květu Zárybnickou a oboje rodiče 
P.Vrbiak o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 18:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
     
Sobota 29. září  2007        Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela  a Rafaela      
P.Vrbiak 10:00hod. Libice poutní mše sv. k svatým archandělům  za kněžská povolání
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za  
 
Neděle 30. září  2007     sv. Jeroným                        26. neděle v mezidobí          
  Posvícení v Horní Rovni
P.Polívka o7:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Emílii a Františku Spitzerovy
P.Šimon o9:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za Františka Habětinka a rodiče 
P.Vrbiak o9:00hod. Sezemice mše sv. za Václava Novotnýho, manželku, syna a rodiče z oboji strany 
P.Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. za Františka Jirouta a sestru s manželem a obojí rodiče 
P.Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv.za Václava Beka, manželku, vnuka Václava a celý ten rod
P.Šimon 11:00hod. Uhersko mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
 
Oznámení:  Sbírka na školství z minulé neděle činila: Sezemice-1385.-, Dašice-815.-, Býšť-1410.-
Horní Roveň-989.-      Zájemci o pouť do Libice 29. 9. 07 ať se přihlásí u Patera Vrbiaka.
administrátor Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1   mob: 737547761
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob: 608 982 813 
kaplan Mgr.Jakub Polívka    Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň    mob: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu