Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. září
Ohlášky
Petr Borský
28.09.2007 13:26:40
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň   
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 30. září   do: 07. října 2007  
     
Neděle 30. září  2007     sv. Jeroným                        26. neděle v mezidobí              
  Posvícení v Horní Rovni    
p. Polívka o7:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Emílii a Františku Spitzerovy    
P. Šimon o9:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována za Františka Habětinka a rodiče   
P. Vrbiak o9:00hod. Sezemice mše sv. za Václava Novotnýho, manželku, syna a rodiče z oboji strany     
p. Polívka 10:00hod. Dašice mše sv. za Františka Jirouta a sestru s manželem a obojí rodiče     
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv.za Václava Beka, manželku, vnuka Václava a celý ten rod    
P. Šimon 11:00hod. Uhersko mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího     
     
Pondělí 01. října 2007 sv. Terezie od Dítěte Ježíše    
P. Vrbiak 14:00hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za Ing. Jindřišku Neškudlovou    
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího     
       
Úterý 02. října 2007   svatí andělé strážní      volný den - beze mše svaté    
     
Středa 03. října 2007 sv. Maxmilián  
P. Vrbiak 15:00hod. Býšť tichá adorace spojená s příležitostí ke svátosti smíření    
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího     
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího     
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího     
       
Čtvrtek 04. října 2007 sv. František z Assisi  
P.Brousil 17:00hod. Dašice příležitost ke svátosti smíření    
P.Brousil 18:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
     
Pátek 05. října 2007 sv.Palmác          První pátek v měsíci  
p. Polívka 16:00hod. Býšť tichá adorace spojená s příležitostí ke svátosti smíření    
p. Polívka 17:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P. Vrbiak 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace spojená s příležitostí ke svátosti smíření    
P. Vrbiak 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P.Brousil 17:00hod. Sezemice tichá adorace spojená s příležitostí ke svátosti smíření    
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího     
         
Sobota 06. října 2007 sv.Bruno  
P.Brousil 17:00hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností    
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností    
     
Neděle 07. října 2007           Panna Maria Růžencová                      27. neděle v mezidobí              
P.Brousil 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Arnošta Hoška   
P.Brousil 08:30hod. Kunětice příležitost ke svátosti smíření po mši sv.    
P. Vrbiak o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za Jaroslava Krištofa, Jiřího Vitmana, Jaroslava Nedvídka      
  a rodiče      
p. Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího   
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za Jana Volfa, manželku, dceru Marii a oba zetě      
p. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za rodinu Metelkovu a Černých  
    mše svatá v Komárově odpadá - rekonstrukce střechy  
P. Vrbiak 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl sloužícího     
       
administrátor Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1  mob:737547761  
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu