Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7.října
Ohlášky
Petr Borský
07.10.2007 09:34:14
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň, 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 07. října. do: 14. října 2007
     
Neděle 07. října 2007           Panna Maria Růžencová                      27. neděle v mezidobí          
P.Brousil 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Arnošta Hoška   
P.Brousil 08:30hod. Kunětice příležitost ke svátosti smíření po mši sv.
P. Vrbiak o9:00hod. Horní Roveň mše sv. za Jaroslava Krištofa, Jiřího Vitmana, Jaroslava Nedvídka
  a rodiče  
p. Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za Jana Volfa, manželku, dceru Marii a oba zetě
p. Polívka 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za rodinu Metelkovu a Černých
    mše svatá v Komárově odpadá - rekonstrukce střechy
P. Vrbiak 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována na úmysl sloužícího 
   
Pondělí 08. října 2007 sv. Simeon
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována za Eduarda Nováka, Syna Radka a rodiče 
   
Úterý 09. října 2007 sv. Dyonýsius a druhové, sv. Jan Leonardi      volný den - beze mše svaté
 
Středa 10. října 2007 sv. Paulín
P.Brousil 12:15hod. Býšť výuka náboženství na faře
P.Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována za Anu Vobrátilkovou, manžela, syny a duše v očistci
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Čtvrtek 11. října 2007 sv. German
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice výuka náboženství na Základní škole v Dašicích
P.Brousil 18:00hod. Dašice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
   
Pátek 12. října 2007 sv.Radim         
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice výuka náboženství na Základní škole v Sezemicích
p. Polívka 16:00hod. Horní Roveň tichá adorace 
p. Polívka 17:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P.Brousil 17:00hod. Sezemice tichá adorace     
P.Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
     
Sobota 13. října 2007 sv.Eduard
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností  
 
Neděle 14. října 2007 sv.Kalist I.                                         28. neděle v mezidobí          
P. Vrbiak 07:30hod. Kunětice mše sv.obětována za Františka Spitzera a manželku 
P.Brousil o9:00hod. Horní Roveň mše sv.obětována za Martu a Františka Novákovy 
p. Polívka o9:00hod. Sezemice mše sv.obětována dle požadavku farníků nebo na úmysl sloužícího 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv.obětována za rodiny Hokovy a Čermákovy
P.Brousil 11:00hod. Býšť mše sv.obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
   
Oznámení:   
administrátor Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1  tel:466931904 mob:737547761
výpomocný duchovní Mgr.Martin Brousil, 533 22 Býšť 70  mob:608 982 813 
kaplan Mgr.Jakub Polívka    Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň    mob:604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu