Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. května 2008
Ohlášky
Petr Borský
10.05.2008 20:59:52
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 11. května  do 18. května 2008
       
Neděle 11. května 2008                                Slavnost Seslání Ducha Svatého                  Svátek matek
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
  17:00hod. Sezemice "Jarní radování " - pásmo lidových písní a říkadel v podání dětí ZŠ.
Pondělí 12. května 2008               sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus              
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
   
Úterý 13. května 2008              sv. Ondřej Hubert Fournet, Panna Maria Fatimská
   volný den - beze mše svaté
Středa 14. května 2008              Svátek sv. Matěje - apoštola
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť  výuka náboženství na faře
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
   
Čtvrtek 15. května 2008              sv. Žofie
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice  výuka náboženství ve škole
P. Brousil 18:00hod. Dašice poutní mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
   
Pátek 16. května 2008     Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
P. Polívka 11:20hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole  
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  výuka náboženství ve škole  
P. Polívka 14:00hod. Horní Roveň  výuka náboženství na faře  
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 17:30hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 19:00hod. Sezemice promítání filmu "sv. Alžběta Uherská"  na faře
   
Sobota 17. května 2008            sv. Paschal Baylon                                                  
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
 
Neděle 19. dubna 2008                                Slavnost Nejsvětější Trojice                     sv. Jan I.
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. za Václava Mandyse,manželkusyna Josefa a Františka a rod Šťastků 
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Vrbiak 15:00hod. Ráby poutní mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
Oznámení: Modře označeně v rozpisu - májovou pobožnost po mši svaté povede kněz, který mši sloužil. 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu