Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. května 2008
Ohlášky
Petr Borský
18.05.2008 09:40:56
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň. 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 18. května  do 25. května 2008
     
Pondělí 19. května 2008               sv. Petr Celestýn              
     
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Vrbiak 18:00hod. Kostěnice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
   
Úterý 2O. května 2008              sv. Klement Maria Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
   volný den - beze mše svaté
Středa 21. května 2008              sv. Ondřej Bobola, sv. Krištof Magallanes a druhoné
     
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť  výuka náboženství na faře
P. Brousil 18:00hod. Býšť mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
   
Čtvrtek 22. května 2008              sv. Julie                  Tělo a Krev Páně - slavnost
       
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice  výuka náboženství ve škole
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. a po mši svaté  Eucharistický průvod obcí ke 4. oltářům
P.Br. a Vr. 18:00hod. Dašice mše sv. a po mši svaté  Eucharistický průvod městem ke 4. oltářům
   
Pátek 23. května 2008              sv. Jan Křtitel de Rosi
     
P. Polívka 11:20hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole  
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  výuka náboženství ve škole  
P. Polívka 14:00hod. Horní Roveň  výuka náboženství na faře  
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře  
P. Vrbiak 17:30hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Brousil 19:00hod. Sezemice hovory o víře podle katechismu kat. církve - na faře
   
Sobota 24. května 2008            sv.  Vincent Leriský                         
       
P. Brousil 17:00hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
         
Neděle 25. května 2008                  8. neděle v mezidobí                            sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII. 
     
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za zemř. Annu Rambouskovou 
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Bisovy
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. a po mši svaté  Eucharistický průvod obcí ke 4. oltářům
  a po mši svaté  Eucharistický průvod (Boží Tělo)
   
Oznámení: Eucharistické průvody o Slavnosti Božího těla se budou konat v návaznosti po mši svaté.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu