Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. května 2008
Ohlášky
Petr Borský
24.05.2008 23:07:25
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 25. května  do 01. června 2008
       
Neděle 25. května 2008                  8. neděle v mezidobí                            sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII. 
     
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za zemř. Annu Rambouskovou 
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Bisovy
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. spojena se křtem a prvním svatým příjímáním
                 a po mši svaté  Eucharistický průvod (Boží Tělo)
Pondělí 26. května 2008               památka sv. Filipa Nériho              
     
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
   
Úterý 27. května 2008              sv. Augustín z Cantebury
   volný den - beze mše svaté
Středa 28. května 2008              sv. Emil
     
P. Vrbiak 10:00hod. Ráby mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť  výuka náboženství na faře
   
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00hod. Horní Roveň mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. a po mši svaté májová pobožnost
   
Čtvrtek 29. května 2008              sv. Maximin
       
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice  výuka náboženství ve škole
P.Br. a Vr. 18:00hod. Dašice vigilní mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 30. května 2008          Slavnost Nejsvětrějšího Srdce Ježíšova           sv. Zdislava
     
P. Polívka 11:20hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole  
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  výuka náboženství ve škole  
P. Polívka 14:00hod. Horní Roveň  výuka náboženství na faře  
   
P. Brousil 17:30hod. Býšť tichá adorace
P. Brousil 18:00hod. Býšť mše sv. a po mši Litanie k Božskému Srdci Ježíšovu
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. a po mši Litanie k Božskému Srdci Ježíšovu
P. Vrbiak 17:00hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. a po mši Litanie k Božskému Srdci Ježíšovu
P. Vrbiak 19:00hod. Sezemice promítání filmu "Faustína Kovalská"  na faře
   
Sobota 31. května 2008            Svátek Navštívení Panny Marie                         
       
P. Brousil 17:00hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za..
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
         
Neděle 01. června 2008                  9. neděle v mezidobí      Mezinárodní den dětí            sv. Justín 
    "Sbírka na potřeby diecéze "    
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. za Františku Lédrovou, manžela, snachu Růženu a celý rod
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
P. Vrbiak 13:30hod. Komárov možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 14:00hod. Komárov mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 14:30hod. Platěnice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Polívka 15:00hod. Platěnice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Oznámení: příšti neděli, 1. 6. 08 se koná  "Sbírka na potřeby diecéze ", která bude z poloviny užita na plánované projekty  
biskupství a z poloviny do Diecézního pastor.fondu na podporu pastor.aktivit ve farnostech a společných diec.past.projektů.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu